[26] Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie – Pan Bóg kocha co małe

W dzisiejszym wpisie Mistrz z Nazaretu powiada tak: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” i jednocześnie stawia dzieci za wzór dla nas. Bowiem Pan Bóg kocha co małe. Dlatego należy przyjmować królestwo Boże właśnie jak dziecko, w zaufaniu, w pokorze i z prostotą serca, w przeciwnym przypadku najzwyczajniej nie wejdziemy do niego. Zachęcam do przemedytowania słowa Bożego na końcu wpisu, przed przystąpieniem do czytania poniższych refleksji.

[26.1] Pan Bóg kocha co małe

Od zawsze Pan Bóg kocha co małe, co liche, co słabe. Dla przykładu Pan Jezus wybrał miejsce narodzenia nie w dużym mieście jak Jerozolima, ale w małej wiosce Betlejem – zgodnie z przepowiednią proroka Micheasza: “A ty, Betlejem Efrata, tak małe jesteś wśród judzkich osiedli! Z ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władcą w Izraelu. Jego początki sięgają praczasu i dni wieczności” (Mi 5, 1). Król Wszechświata rodzi się nie w pałacu, nie wśród przepychu, wygód, dobrobytu i sług biegających wokół, ale rodzi się w grocie, w surowych warunkach atmosferycznych, na łonie natury, wśród towarzyszących zwierząt, odwiedzają Go prości pasterze. To co małe, słabe, liche i skromne jest piękne w oczach Pana.

Pan Bóg w dziejach Izraela wielokrotnie wybierał to co małe, czyli młodszych i słabszych. Wybrał dla przykładu najmłodszego Józefa egipskiego, a nie któregoś z jego braci. Tak samo wybrał najmłodszego Dawida na króla Izraela, a nie któregoś z jego starszych braci. A jak wyglądał wybór Saula, pierwszego króla Izraela? Warto przytoczyć tę rozmowę z prorokiem Samuelem: “Do kogoż bowiem należy wszystko, co Izrael ma najcenniejszego, jak do Ciebie, do rodu Twego ojca. Saul odpowiedział: czyż nie jestem Beniamitą, członkiem najmniejszego pokolenia Izraela, a mój ród czy nie jest najmniejszy wśród rodów plemienia Beniamina? Dlaczego więc mówisz do mnie takie rzeczy.” (Sm 9, 20-21). Najmniejszy z najmniejszych zostaje wywyższony do rangi króla Izraela.

[26.2] Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, przyjąć królestwo Boże jak dziecko

Pan Jezus Chrystus mówi, aby przyjąć królestwo Boże jak dziecko. Powinniśmy stawać się jak dzieci, wtedy i Pan zapewne wypowie te słowa kierując je do nas: “pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” i wtedy pojawi się szansa, aby wejść do królestwa Bożego.

Co oznacza zatem stawać się jak dziecko? Dam przykład. Gdy posadzę mojego syna na wysokiej szafie, wystawię ręce do góry i powiem mu skacz, a tata cię złapie, to on to zrobi natychmiast, bez analizowania ryzyk, zastanawiania sie co może się wydarzyć, myśleniu o dodatkowych zabezpieczeniach, ale z wiarą i pełnym zaufaniem – skoczy! On ufa, że tata go złapie w ręce i tak też się stanie. A czy my dorośli, potrafimy tak zawierzyć Panu Bogu i w takim zaufaniu rzucić się w jego Ojcowskie ręce pełne miłości? Bez trzymania się naszych ziemskich zabezpieczeń, analizowania scenariuszy? Wyzbywanie się ziemskich zabezpieczeń, które powstrzymują nas przed rzuceniem się w ręce Boga Ojca – oznacza w moim przekonaniu –  stawaniem się jak dziecko.

Gdyby się zapytać w grupie osób, kto chce iść do królestwa Bożego, zapewne wszyscy podnieśliby rękę do góry. Ale gdyby zapytać Ciebie tu i teraz, czy chciałbyś iść do królestwa Bożego dzisiaj? Podniesiesz rękę? A może coś Cię wstrzymuje?

Słowo Boże

Przynoszono do Niego dzieci, aby je dotknął, ale uczniowie stanowczo tego zabraniali. Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże”. Zapewniam was: “Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko nie wejdzie do niego”. Potem brał je w objęcia i błogosławił, kładąc na nie ręce. (Mk 10,13-16)

Oto Słowo Pańskie

Echo słowa/Komentarz

Jeśli czujesz, że powyższe słowo Boże mówi również do Twojego życia, może pokazuje Ci Twoje słabości, może zachęca do zmiany czegoś istotnego, może pociesza w trudnej sytuacji, może daje nadzieję na przyszłość, umocniony Duchem Świętym, nie wahaj się dać Echa słowa poniżej. Zanim jednak to zrobisz przeczytaj Zasady echa słowa. Potem w białym polu Komentarz poniżej wpisz swoje Echo słowa  ubogacając innych Braci i Siostry śledzących niniejszą witrynę: Karmić się słowem.

Dodaj komentarz