[9] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część II

W poprzednim wpisie Wzmacniać się duchowo - Esseńczycy - część I - pisałem kim byli Esseńczycy, czy zostali ujęci w Piśmie Świętym bezpośrednio oraz czy pośrednio. Pisałem także, co wiemy o nich zarówno ze źródeł historycznych jak i z objawień. Nowe światło na Esseńczyków rzuciły także odkrycia w Qumran, uważane za największe odkrycie w XX wieku. Na początku poprzedniego wpisu przytoczyłem również fragmenty z Ewangelii o Janie Chrzcicielu oraz Jezusie Chrystusie i otwarte pytanie jak mogli oni wzmacniać się duchowo?…

Czytaj dalej [9] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część II

[2] Karmić się słowem – Na początku było Słowo

Karmić się słowem? Ale po co? Nie czuję takiej potrzeby, nie mam na to czasu w wirze obowiązków. Jednak na początku było Słowo. Przez nie wszystko się stało. Pan Bóg wypowiadał słowo i dzięki słowu stworzył niebo i ziemię. Później zaś stała się światłość. I stworzył też wszystko, a także człowieka poprzez słowo: "I rzekł Bóg: Uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas" (Rdz 1,26). Wszystko, co Pan Bóg zrobił było bardzo dobre. Pan Bóg dał nam słowo Boże,…

Czytaj dalej [2] Karmić się słowem – Na początku było Słowo

[1] Jan Chrzciciel – Przygotujcie drogę Pana

Na początku Naszej Ery oczekiwanie na Mesjasza (po grecku: Christos) wśród narodu żydowskiego było bardzo żywe. Jan Chrzciciel woła "Przygotujcie drogę Pana" (słowa proroka Izajasza). Wielu proroków zapowiadało Jego przyjście. Teraz ten czas wydawał się wyjątkowo bliski. Naród żydowski był zniewolony przez okupanta rzymskiego. Atmosfera oczekiwania jest również wyraźnie widoczna na kartach Ewangelii. Dla przykładu przy studni Jakuba, gdzie Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. "Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni" (J…

Czytaj dalej [1] Jan Chrzciciel – Przygotujcie drogę Pana