[9] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część II

W poprzednim wpisie Wzmacniać się duchowo - Esseńczycy - część I - pisałem kim byli Esseńczycy, czy zostali ujęci w Piśmie Świętym bezpośrednio oraz czy pośrednio. Pisałem także, co wiemy o nich zarówno ze źródeł historycznych jak i z objawień. Nowe światło na Esseńczyków rzuciły także odkrycia w Qumran, uważane za największe odkrycie w XX wieku. Na początku poprzedniego wpisu przytoczyłem również fragmenty z Ewangelii o Janie Chrzcicielu oraz Jezusie Chrystusie i otwarte pytanie jak mogli oni wzmacniać się duchowo?…

Czytaj dalej[9] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część II

[8] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część I

Jak można wzmacniać się duchowo? Pieśń dziękczynna Zachariasza w podziękowaniu za Jana Chrzciciela kończy się: "Chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo. Przebywał na pustkowiu, aż do czasu wystąpienia przed Izraelem" (Łk 1,80). Nie wiemy bezpośrednio z Pisma Świętego jak mógł wzmacniać się duchowo? Podobnie Jezus Chrystus: "Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była nad Nim" ( Łk 2,40). I faktycznie, czy Jezus Chrystus już jako dziecko nie wiedział jak wzmacniać się duchowo? Wiedział, rezultat…

Czytaj dalej[8] Wzmacniać się duchowo – Esseńczycy – część I

[3] Karmić się słowem – Niech mi się stanie według słowa Twego

My Chrześcijanie chcemy karmić się słowem, czyli czytać i medytować słowo z Pisma Świętego. Dla przypomnienia słowo Boże jest zawsze słowem żywym i aktualnym. Czy potrafimy odpowiadać na wyzwanie, które stawia słowo, tak jak to zrobiła Maria? Maria, matka Pana Jezusa zawsze stanowiła mój podziw. Jaką trzeba mieć wielką wiarę i zaufanie, aby mając jedynie kilkanaście lat, odpowiedzieć na niepewne, ryzykowne i nieznane: niech mi się stanie według słowa Twego? Maria odpowiedziała: TAK Odpowiedzieć Panu Bogu "Tak" na Jego słowo,…

Czytaj dalej[3] Karmić się słowem – Niech mi się stanie według słowa Twego